Uutiskynnys logo

Bryssel luopui länsimaisista perusarvoista

Mielipide Julkaistu: 13.9.2007 20:12 Muokattu: 13.9.2007

Jari Leino

Sananvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat länsimaisia perusarvoja, joita useimmat ihmiset ovat tottuneet pitämään itsestään selvinä. Kyseiset oikeudet on turvattu yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa ja useimpien maiden perustuslaeissa. Näitä oikeuksia kutsutaan myös poliittisiksi oikeuksiksi, koska ne ovat perustana ihmisten yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Kokoontumisvapaus tarkoittaa oikeutta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia viranomaisten estämättä.

Eri Euroopan maiden kansalaisjärjestöjen edustajat pyysivät aiemmin kesällä Brysselin pormestari Freddy Thielemansilta lupaa Euroopan islamisoitumisen vastaiseen mielenosoitukseen 11.9. WTC-iskujen muistopäivänä. Elokuun puolivälissä pormestari Thielemans ilmoitti kieltävänsä mielenosoituksen, koska piti sitä islamofobisena sekä vaarana yleiselle järjestykselle.

Koska mielenosoittajien suunnitelma eli minuutin hiljaisen hetken viettäminen Euroopan parlamentin rakennuksen edessä WTC-iskujen uhrien muistoksi ei vaikuta kovin väkivaltaiselta, on vaikea välttyä ajatukselta, että Thielemans ei ollut niinkään huolestunut mielenosoittajien yleiselle järjestykselle aiheuttamasta uhasta vaan hänen oman puolueensa tärkeää äänestäjäkuntaa edustavien muslimien mahdollisesta väkivaltaisesta vastareaktiosta.

EU-viranomaiset ilmaisivat mielenosoitusta edeltävänä päivänä kantansa, jonka mukaan sananvapauden nimissä myös islamilaistumista vastustavat mielenosoitukset tulisi sallia. EU:n oikeus- ja sisäasiainkomissaari Franco Frattini totesi, että hän ei halua puuttua Belgian sisäisiin asioihin, mutta hänen mielestään mielenosoitus olisi pitänyt sallia. Belgialainen tuomioistuin kuitenkin vahvisti Thielemansin kieltopäätöksen.

Mielenosoituksissa on kyse mielipide-eroista ja niiden esille tuomisesta. Ja koska poliittiset ja uskonnolliset mielipide-erot herättävät ihmisissä usein vahvoja tunteita, on aivan ymmärrettävää, että mielenosoitus saattaa herättää vastareaktion, joka voi joskus olla myös väkivaltainen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin todennut, että valtion velvollisuus on poliisin toimenpitein suojata rauhanomaisen mielenosoituksen esteetön toteuttaminen esimerkiksi vastamielenosoittajien taholta tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Ymmärrän hyvin, että muslimit loukkaantuvat, jos joku on sitä mieltä, että Euroopan islamisoituminen ei ole hyvä asia. Heidän mielestäänhän se on aivan erinomaisen hyvä asia. Itse asiassa Euroopan ja koko maailman islamisoitumisen edistäminen on muslimeille pyhä velvollisuus. Samalla lailla ne muslimit, joiden mielestä homoseksuaalisuus on sharia-lain mukaan kuolemalla rangaistava rikos voisivat loukkaantua seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavan mielenosoituksen johdosta. Mutta Freddy Thielemans ei silti ikinä kieltäisi homoparaatia.

Euroopan islamisoitumista vastustanut mielenosoitus on monilta tahoilta leimattu islamin vastaiseksi. Sitä se ei kuitenkaan ollut. Ero on pieni, mutta oleellinen. Tuskin kellään on mitään islamin olemassa oloa vastaan uskontona. Tai sitä vastaan, että muslimeilla on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan omassa arkielämässään.

Nyt Eurooppaan leviävä islam on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä uskonto. Se on kokonaisvaltainen poliittinen aate, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan kaikilla tasoilla. Sivusta katsoen tämä islam näyttää aivan erilaiselta kuin esimerkiksi se islam, johon me olemme Suomen tataarien myötä tottuneet.

Euroopan islamisoituminen vaikuttaa kaikkien eurooppalaisten arkeen, ei vain muslimien. Rituaaliteurastukset, kouluissa kaikille tarjottava halal-liha, sharia-lain soveltaminen eurooppalaisissa oikeusistuimissa ja sananvapauden rajoitukset ovat sitä hiipivää islamisoitumista, joka on ristiriidassa eurooppalaisten perusarvojen kanssa.

Erityisen huolestuttavaa tämä on kantaväestön kannalta siksi, että Eurooppa ei islamisoidu sen vuoksi, että eurooppalaiset kääntyisivät suurin joukoin islamiin vaan ulkoa tulevan lähes hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi. Ja maahanmuuttajat ovat tuoneet sisällissotaa käyvistä muslimimaista mukanaan omat keskinäiset riitansa ja terrorismin, joista on nyt tullut osa eurooppalaista arkipäivää. Ja kuten eri pilakuvakohut ovat osoittaneet, aina kun länsimaiset yhteiskunnat eivät alistu toimimaan islamin säännöillä, seurauksena on väkivaltaisia mielenosoituksia sekä Euroopassa että ympäri maailmaa.

Eurooppalaisilla on täysi syy olla huolestuneita Euroopan islamisoitumisesta. Pormestari Thielemansin tehtävä ei ole päättää, että huoli on aiheeton ja sitä ei saa julkisesti tuoda esille. Jos ihmiset ovat huolissaan oman maansa yhteiskunnallisesta kehityksestä, heillä tulee olla laillinen oikeus näyttää se.

Viimeistään Belgian viranomaisten toiminta tämän mielenosoituksen yhteydessä todistaa vääjäämättömästi, että kansalaisten huoli Euroopan islamisoitumisesta ja sen eurooppalaisille perusoikeuksille aiheuttamasta uhasta on oikeutettu ja aiheellinen.


RSS

Mielipidekysely

Suomessakin pitäisi äänestää minareettien kiellosta?Ääni per IP

Aiemmat kyselyt