Uutiskynnys logo

Oman käden kautta

Kolumni Julkaistu: 9.11.2007 17:32 Muokattu: 9.11.2007

Taina Lintula

Osanottoni Tuusulan koulusurmissa kuolleiden omaisille. Olin kirjoittanut tämän kirjoituksen nuorten itsemurhista päivää ennen Tuusulan murhenäytelmää.

Yhdessä maailman tasa-arvoisimmista hyvinvointivaltiosta nuoret voivat huonosti. Tämä tutkimustulos on erittäin huolestuttava ja vetoaa luonnollisesti laajoihin toimenpiteisiin itsemurhien vähentämiseksi valtakunnallisella tasolla. Ennen kuin ryhdytään perustamaan lisää sosiaaliviranomaisia ja luomaan byrokratiaa, on syytä pohtia aihetta avoimesti laajemmin, eikä vain ihmisten lähipiiriä tutkaillen.

Vuoden 2005 tilastoissa itsemurha oli 14-25 -vuotiaiden nuorten toiseksi yleisin kuolinsyy. Muista maista poiketen Suomessa nuorten todennäköisyys tehdä itsemurha oli yhtä suuri kuin aikuisilla. Suomessa itsemurhien määrä on kolminkertainen liikenneonnettomuuksiin verrattuna. 14-25–vuotiaat miehet ovat nyt itsemurhatilastoissa viidentenä ja nuoret naiset tekevät Suomessa toiseksi eniten itsemurhia maailmassa väkilukuun suhteutettuna. Nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on hiukan laskenut ja naisten vastaavasti noussut. Miehet kuitenkin tekevät edelleen selvästi enemmän itsemurhia kuin naiset. Tiedot käyvät ilmi Tuula Uusitalon tekemästä tutkimuksesta, jonka on teettänyt Lapsiasiainvaltuutetun toimisto.

Nuorten päihteiden ja alkoholin käytön lisääntymisen ohella media työntää joka tuutista Tosi-TV:tä, joissa itsensä suoranainen kiduttaminen ja häpäisykin ovat hyväksyttäviä. Arvot ovat koventuneet kautta linjan ja tämä luonnollisesti heijastuu nuorten käyttäytymisessä. Jopa aikuisillakin alkaa olla vaikeuksia sulattaa kaikkea tiedotusvälineistä ja netistä näkemäänsä. Nuorista tehdään aikuisia liian varhain ymmärtämättä, ettei nuorten tunne-elämä ole välttämättä kehittynyt käsittelemään raakaa huumoria, väkivaltaa ja seksiä tihkuvaa aikuisten viihdettä. Nuoret on jätetty aivan yksin kasvamaan aikuisiksi.

Itsemurhatilastoissa niin aikuisilla kuin nuorillakin ovat kärkisijoilla entiset kommunismin perinnemaat kuten Liettua, Viro, Slovenia, Unkari, Venäjä, Kiina, Kazakstan, Suomi ja Valko-Venäjä. Nämä ovat maita, joissa itsemurhatilastot ovat olleet perinteisesti korkeat. Näiden maiden kulttuurissa on siis täytynyt olla jo pidemmän aikaa itsemurhalle altistavia tekijöitä. Alkoholi ja huumeet eivät voi olla ainoa selittävä tekijä, vaikka niillä toki on suuri merkitys. Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueen maiden pitämälle johtoasemalle täytyy olla jokin muukin yhteinen tekijä.

Kommunismin perintönä noussut sosialismi pitää korkeimpana hyveenä pessimististä maailmankuvaa, draamaa ja melankoliaa, väheksyy yksilön vastuuta omasta elämästään, kadehtii parempiosaisia ja korostaa luokkayhteiskunnan kahtiajakoa kaikin mahdollisin tavoin. Jos yhteiskunnan jäsen tekee rikoksen tai epäonnistuu muuten elämässään, sosialismissa syy on automaattisesti yhteiskunnassa, joka ajaa ihmisen vääriin ratkaisuihin. Sosialismissa yksilön on tärkeintä vältellä viimeiseen asti vastuuta omasta tulevaisuudestaan. Saavutukset aiheuttavat avointa kateutta ja pahantahtoisuutta. Syyllisyydessä kierimisellä on vieläpä kirkon erityissiunaus.

Nuorten itsemurhiin löytyi tutkimuksissa yksi syy koulukiusaamisesta. Toisen tutkimuksen mukaan koulu- tai työpaikkakiusaaja valitsee uhrikseen sosiaalisesti eristäytyneen henkilön, jolla ei ole tukijoukkoa tai voimia puolustaa itseään. Sosialistinen koululaitos pyrkii luomaan tukiverkostoja ja korostamaan yhteiskunnan laajaa vastuuta koulukiusaamisen ehkäisyssä. Tämä ajattelutapa antaa nuorille mahdollisuuden jatkaa entiseen tyyliin kun sanktiot huonosta käytöksestä ovat pelkkää sanahelinää. Nuoria ei enää opeteta ottamaan todellista vastuuta omasta elämästään ja tekojensa seurauksista. Nuoria ei enää opeteta kunnioittamaan auktoriteetteja eikä huonoon käyttäytymiseen puututa kunnolla. Ongelmanuori haistattaa paskat yhteisille keskusteluille opettajan ja vanhempien kanssa.

Vasemmisto-orientoitunut koululaitos kasvattaa nuoret hyvin tietoisiksi omista oikeuksistaan, määräysvallastaan ja maailman rajattomista mahdollisuuksista. Kun nämä nuoret sitten lähtevät työelämään, todellisuus lyö kovaa vasten kasvoja. Äkkiä onkin opittava ottamaan vastuu itsestä ja muista ihmisistä. Onkin opittava tulemaan toimeen erilaisten työntekijöiden kanssa ja opittava kuuntelemaan esimiestä jos aikoo pitää työpaikkansa. Maailma näyttää nuoren silmin varmasti hyvin ankaralta ja masentavalta paikalta ja säännöt kohtuuttomilta. Vasemmistolaiset kasvatusmetodit eivät valmista nuorta todellista maailmaa varten ja osa nuorista onkin törmäyskurssilla viranomaisten tai muiden auktoriteettien kanssa heti kättelyssä. Tästä on lyhyt matka lähteä valtaamaan katuja ja kiinteistöjä ja pitämään poliisia yhteiskunnan suurimpana vihollisena.

Nuorten itsemurhien taustalla on monesti alkoholin ja riitojen hallitsema koti. Tutkimus paljastaa odotetusti, että alkoholi ja huumeet lisäävät selvästi nuorten itsemurhariskiä. Jos vanhemmat eivät pysty omien ongelmiensa vuoksi tekemään kotia turvalliseksi kasvuympäristöksi ja asettamaan turvallisia ja selkeitä rajoja, moni nuori ottaa sekä kotona että koulussa elämän omiin käsiinsä ja kapinoi kaikkia rajoja vastaan. On myös sellaisia koteja, joissa perusasiat ovat kunnossa, mutta vanhemmat pelkäävät lapsensa raivokohtauksia niin paljon, että antavat periksi kaikessa mitä lapsi keksii pyytää jo pienestä pitäen. Monella on kokemusta näistä vapaan kasvatuksen lapsista, joiden vanhemmat suuttuvat kun ulkopuolinen kieltää heidän pikku enkeliään rikkomasta paikkoja kyläreissulla.

Tutkimuksesta nousi esiin itsemurhaa ehkäisevinä tekijöinä yksi ylitse muiden ja se on nuorella tunne siitä että hän on tärkeä ja hänestä todella välitetään. Nuorta pitää tukea ja olla hänen elämäntilanteestaan aidosti kiinnostunut, vaikkei hän siitä paljoa suostuisi kertomaankaan. Säännöllisen elämänrytmin opetteleminen on osa normaalia elämää, johon kuuluu niinkin yksinkertaiset asiat kuin syöminen säännöllisesti ja suhteellisen terveellisesti, nukkuminen ja itsestään huolehtiminen. Alkoholin käytön aloittaminen siirtyy ja jää jopa kokonaan kun kiinnostuksen kohde pysyy muissa vähemmän haitallisissa askareissa eikä nuorta jätetä ilman valvontaa liian pitkäksi aikaa. Harrastukset, läheinen ystäväpiiri ja jopa lemmikkieläimet mainittiin tutkimuksessa itsemurhaa ehkäisevinä tekijöinä.

Tutkimus paljasti että kulttuurisesti juurettomilla lapsilta ja nuorilta – ja niiltä joilta puuttuu kollektiivinen yhteisö ja jatkuvuus yhteisössä – on tavallista enemmän identiteettiongelmia, jotka sitten altistavat itsemurhille.

Kun puhutaan juurettomista lapsista, puhutaan itse asiassa kaikista Euroopan lapsista, jotka elävät rajatonta vapautta korkeimpana hyveenään pitämässä sekakulttuurisessa yhteiskunnassa. Tämän kulttuuripiirin lapsia on opetettu pienestä pitäen kulttuurittomaan kulttuuriin, joka korostaa ja alleviivaa, ettei kerta kaikkiaan ole olemassa ranskalaista, italialaista, skotlantilaista, irlantilaista tai suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. Sosialismin ihanneyhteiskunnassa eurooppalainen kulttuuri ja sivistys viedään vaivihkaa tunkiolle monikulttuurisuustrendin tieltä. Yhteisöllisyyttä ei arvosteta, sillä perheen ja suvun käsite ei ole enää arvossa. Se on laajennettu koskemaan koko yhteiskuntaa tai mieluiten vain samaa yhteiskuntaluokkaa. Lisäksi korostetaan yhteiskunnan loputonta vastuuta jäsenistään.

Suomi tarvitsee koululaitokseensa takaisin yksilön vastuun käsitteen. Maailma ei ole rajattomien vapauksien ja oikeuksien tyyssija. Yhteiskunta ei ole yksin vastuussa kansalaisistaan ja nuorten kohdalla heidän vanhempansa ovat niitä todellisia vastuunkantajia. Opettajien tulee saada kouluissa käyttöönsä ne työkalut, jotka turvaavat opetuksen tason säilymisen, turvallisuuden ja koulussa viihtymisen.

Yhteisön ja perheen tuki nuoren takana on paras keino saada itsemurhatilastot laskemaan. Nuori pitää saada ymmärtämään, että hän voi vaikuttaa oman elämänsä suuntaan hyvinkin vaikeissa tilanteissa ja häntä tuetaan tässä oikeille raiteilla pysymisessä ehdoitta, tarvittaessa ammatti-ihmisen turvin. Tukijoukkoon voi kuulua vanhempien sijaan kasvatusvanhemmat, sukulaiset tai ystävät. Pääasia ettei nuori jää yksin sillä yksinäisyys on se, mikä vie ihmiset ennenaikaiseen hautaan Suomessa.

http://tuuli-blogi.blogspot.com/

Keskustele aiheesta


RSS

Mielipidekysely

Suomessakin pitäisi äänestää minareettien kiellosta?Ääni per IP

Aiemmat kyselyt