Uutiskynnys logo

Turun tauti jäytää taloutta

Kolumni Julkaistu: 26.11.2007 20:08 Muokattu: 27.11.2007

Turku on Suomessa edelläkävijä. Se ensimmäisenä suurena kaupunkina julisti strategiassaan määrätietoista monkulttuurisuutta ja sen mukanaan tuomaa taloudellista vireyttä. Turku on Suomen mittakaavassa monikulttuurin laboratorio ja sitä kannattaakin tarkastella esimerkkinä tämän strategian onnistumisesta.

Turku on ollut taloutensa vuoksi paljon otsikoissa viime aikoina. Sen taloutta pidetään huonosti hoidettuna ja sen yrityksille säästää vähentämällä katuvalaistusta on yleisesti naurettu.

Turun kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2008 on sitten nähnyt päivänvalon. Herrat kaupunginjohtaja Pukkinen ja talousjohtaja Mäkinen ovat tehneet pitkää päivää ja materiaali on korkealaatuista. Ulkoisesti. Esityksessä on useita osia ja sen johtolanka on talouden tasapaino. Turun talous luvataan saattaa kuntoon.

Tiedän, että luvut ovat osalle ihmisistä vaikeita ja esimerkiksi tuon varsinaisen talousarvion monisatasivuinen esitys saattaa asettaa aikamoisen kynnyksen lukujen ymmärtämiseen. Voin auttaa, koska asian voi pelkistää ymmärrettäväksi melko helposti. Avaan oleelliset asiat seuraavassa.

Taloudessa on tuloja ja menoja. Tulojen tulisi vähänkään pitemmällä aikavälillä olla suuremmat kuin menot. Muutenhan käy kylmät, tiedämme sen kaikki omasta henkilökohtaisesta taloudestamme. Kaupungin tulot koostuvat tasan kahdesta lähteestä. Veroista ja valtiolta saatavista valtionosuuksista.

Eli kaksi oleellista asiaa tuli esille. Tulot, etenkin verotulot ja menot. Niiden erotus on sitten se kolmas iso juttu eli talouden yli- tai alijäämä.

Neljäs tärkeä asia kaupunkien talouden seuraamisessa on nettovelka. Velka on ikävää, koska se kertoo, että omat rahat eivät ole riittäneet ja pitää hakea muiden rahoja avuksi. Velkaa voi suhteuttaa vaikka asukkaiden määrään tai tuloihin. Oleellisin asia velassa on kuitenkin se määrä ja sen kehittyminen. Kasvaako se vai laskeeko? Jos se kasvaa, kertoo se siis, että ongelmia lykätään seuraavien vuosien ja sukupolvien niskaan.

Yksinkertaista, koska siinä oli kaikki tärkeät asiat. Käydäänpä Turun luvut nopeasti läpi.

Turun kaupungin alijäämä vv 2006-2010

Kuva 1: Turun kaupungin alijäämä vv 2006-2010

Turun kaupungin korolliset lainat vv 2006-2010

Kuva 2: Turun kaupungin korolliset lainat vv 2006-2010

Turun kaupungin johto siis kertoo, että oheisilla luvuilla Turun talous saadaan tasapainoon.

Tuossa talousarviossa on muutama kritisoitava tai muuten harhaanjohtava asia, jotka tuon edellä esitetyn johdannon pohjalta käyn esitettyjen lukujen, oman asiantuntemukseni ja kokemukseni pohjalta läpi.

Talousarvio ei tasapainota Turun taloutta, koska velka lisääntyy ja alijäämä syvenee. Analyysin voisi lopettaa tähän, koska loppu vain syventää synkkää kuvaa. Talousarvion pääviesti on siis itse asiassa harhaanjohtava.

Vuonna 2010 esitetty talouden valon kajastus (eli talouden alijäämän ihmeenomainen pieneneminen) perustuu toiveajatteluun, koska se perustuu oletettuun verotulojen nopeaan kasvuun. Luotettavia tilastoja talouden eri indikaattoreiden kehityksestä on käytettävissä 1600-luvulta saakka ja trendien rytmi on selvä. Talous elää noin 7 vuoden sykleissä. Laskukausi on väistämättä edessä ja sen on todennut ääneen myös talousarvion laatinut talousjohtaja Mäkinen. On mahdollista, että talouden ripeä kasvu jatkuu vuoteen 2010 saakka, mutta sen vaihtoehdon todennäköisyys on pieni. Turun kaupunki ottaa hirvittävän suuren riskin luottaessaan jatkuvaan talouden nopeaan kasvuun ja tarkasteluajanjakson 21 %:n verotulojen.

Talousarviota tarkemmin katsottaessa huomaa, että kunta-alan tulevia suuria henkilöstökustannusten nousuja ei ole likimainkaan huomioitu. Eli menot on tältä osin reilusti (n. 3-6 milj. euroa) alibudjetoitu vuosille 2008-10.

Esitetyt säästökohteet, joista suurin on ICT-kustannusten leikkaaminen 8 miljoonalla eurolla, ovat osin epärealistisia. Tunnen alan hyvin ja en tiedä yhtäkään organisaatiota, jossa tuo olisi onnistunut. Yhtään vastaavaa referenssiä ei ole.

Epäterve päätöksetekomekanismi estää järkevien päätösten tekemisen Turun kaupungissa. Liian moni kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen on töissä Turun kaupungilla tai heidän sukulaisensa tai kaverinsa on siellä töissä.

Varsinaisia ongelmia ei tunnusteta. Turun ja turkulaisten veronmaksajien elätettävänä kasvaa merkittävä maahanmuuttajayhteisö, joka ei käy töissä eikä koskaan työllisty. Arvio heidän aiheuttamistaan kustannuksista kaupungille vuodessa on noin 160 miljoonaa euroa ja heidän aiheuttamansa kustannuslisäykset ovat noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, jota ei ole huomioitu talousarviossa lainkaan. Ongelma kasvaa koko ajan exponentiaalisesti, koska ko. yhteisön syntyvyys on moninkertainen kantaväestöön nähden. Otetaan helppo ja hyvin konkreettinen esimerkki:

- Kyseisen koulun oppilaista on maahanmuuttajiataustaisia 70 %.

- Koulun henkilökunnasta tuon linkin perusteella opetustoimintaan välittömästi osallistuvia henkilöitä on yhteensä 46 kappaletta, joista 24 on henkilöitä, jotka opettavat maahanmuuttajien erityistarpeisiin liittyviä aineita kuten esimerkiksi darin- tai somalinkielen opettaja tai kurditaustaisten erityisopetusta. Karkean arvion mukaan opetuspanos on ainakin 1,5-kertainen monokulttuuriseen kouluun verrattuna.

- Asiaa voi vertailla opettajien määrä per oppilas –tunnusluvulla, joka Varissuon koulussa on 46 / 200 = 0,23. Vertailun vuoksi vaikkapa Karvetin koulua, jossa vastaava tunnusluku on 15 / 200 = 0,08 eli kolme kertaa alhaisempi.

- Jokainen voi miettiä paljon tämä maksaa Turun kaupungille ja miten se vaikuttaa nyt ja jatkossa Turun kaupungin talouteen.

Veronmaksajat muuttavat pois. Turussa yksiselitteisesti vähenee koko ajan suomen- ja ruotsinkielisten määrä, kun taas irakin ja somalinkielen osaajien määrä yksiselitteisesti kasvaa. Koko ajan. Joka päivä.

Päättäjät ovat ainakin osin todella kaukana todellisuudesta. Lukekaa vaikka kirjoitus itä-Turusta oheisesta blogista. Todellisuus Katrin kuvitelmien sijaan on toinen: vanhemmat jonottavat yökausia, ettei heidän lapsensa vain joutuisi monikulttuuriseen kouluun. Kuka vastuullinen ja lapsiaan rakastava vanhempi ei niin tekisi? Ajatelkaa lastanne koulussa, jossa 70 % oppilaista puhuu äidinkielenään vaikkapa arabiaa. Ei tunnu varmaan kenestäkään ideaaliselta oppimisympäristöltä suomalaiselle lapselle. Mitä oikeasti haluavat ihmiset, jotka ovat äänestäneet 'rekrytointipisteitä Afrikkaan' -puolueen ehdokasta.

Ajatelkaa, että tällaisia ajatuksia pudotteleva ihminen voi olla päättävässä asemassa (ajatukset eivät ole parodiaa, vaikka ne siltä kuulostavatkin):

- ’Emme myöskään tunnista maahanmuuttoon liittyviä hyviä asioita. Itä-Turku on kehityksessään monta askelta muuta Suomea edellä.’

- ’Tässä ajassa olen jo ehtinyt testaamaan, mitä tarkoittaa juhlapuheissa toistuva lause "monikulttuurisuus on rikkaus". Tällä tarkoitetaan usein sitä, miten me opimme asioita toisista kulttuureista.’

- ’Tällainen rikastuminen ei ole keneltäkään pois, mutta minulle se on lisää. Ja se tuntuu hyvältä.’

- ’Näin Itä-Turku näyttää tulevaisuuden mallia muulle Suomelle.’

Siitä huolimatta, vaikka Turun virkamiesjohto esittää väärin ja ilmeisen tarkoitushakuisin perustein talousarvioesityksessään talouden tervehdyttämistä, niin kaupunkin lainataakka kasvaa yli 60 %.

Turulla on edessään karut ajat. Veroprosenttia Turku tulee nostamaan jatkossa noin prosentin vuodessa samalla kun palveluita karsitaan. Siitä huolimatta se joutuu ensimmäisessä vaiheessa kassakriisiin ja toisessa vaiheessa valtion toimenpiteiden kohteeksi.

Turun tarinan voi kiteyttää keskiaikaiseen sananparteen.

Unius dementia dementes efficit multos.
(Yhden hulluus tuottaa paljon hulluja.)

Kirjoittajan ja yhä kasvavan määrän suomalaisia yhteinen ja harras toive on, ettei Turku ja etenkään sen itäiset osat todellakaan näytä mallia muulle Suomelle.

J. Pystykorva

kirjoittaja on
valpas turkulainen
talouselämän tarkkailija

Turku-teemaviikon muut jutut:
Pääkirjoitus: Suomen Turku?
Maria Lohela
Terveisiä Varissuolta I
Jarkko Ryynänen
Olipa kerran Lauste - Osa I


RSS

Mielipidekysely

Suomessakin pitäisi äänestää minareettien kiellosta?Ääni per IP

Aiemmat kyselyt