Uutiskynnys logo

Työvoimaa Tunisiasta?

Kolumni Julkaistu: 20.12.2007 21:55 Muokattu: 20.12.2007

Jari Leino

Osana työntekijän oleskelulupajärjestelmän täysremonttia Suomi aikoo ottaa käyttöön ns. työnhakuviisumin, jonka avulla työpaikkaa voisi etsiskellä Suomessa jopa puoli vuotta. Asiaa valmistellut työryhmä jätti ehdotuksensa Eurooppa- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsille joulukuun puolivälissä.

Työnhakuviisumien myöntäminen alkaa luultavasti kokeiluna, johon osallistuisi vain muutamia maita. Koemaiksi on Helsingin Sanomien tietojen mukaan tarkoitus ottaa Ukraina, Turkki, Tunisia ja Egypti. Työnhakuviisumien määrä olisi ehkä aluksi yhteensä tuhat viisumia vuodessa.

Maaluettelo vaikuttaa äkkiseltään yllättävältä. Tuskin kenellekään tulisi mieleen, että Suomen kannattaisi panostaa työvoiman hankkimiseen nimenomaan Tunisiasta, Egyptistä tai Turkista. Mutta ehkäpä asiaa valmistelleella työryhmällä on ollut jotain salattua tietoa, jonka perusteella koemaat on valittu. Tietysti voi olla niinkin, että maiden valinta perustuu ainoastaan EU:lle tärkeään Eurabia-projektiin, eli suhteiden lähentämiseen Pohjois-Afrikan arabimaiden kanssa energiansaannin turvaamiseksi. Ehkä Suomen kuitenkin kannattaisi miettiä, että haluammeko me olla osa Pohjolaa vai Eurabiaa.

Tilastokeskuksen viimeisin kattava työssäkäyntitilasto (vuodelta 2005) kertoo, että Suomessa on 2207 työikäistä Turkin kansalaista, joista 1390 kuuluu työvoimaan. Työvoimaan kuuluvista peräti 1003 on töissä, joten siltä osin työllistyminen on sujunut hyvin. Toisaalta yli kolmasosa maassamme olevista työikäisistä Turkin kansalaisista ei kuulu lainkaan työvoimaan, eli he eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi esimerkiksi sen vuoksi, että he ovat pysyvästi kotiäiteinä. Vain 45% työikäisistä on siis töissä.

Tunisian ja Egyptin kansalaisten osalta tilastoa ei ole saatavilla, koska alle 600 hengen kansallisuuksia ei ole tilastoitu, mutta ei liene kohtuutonta olettaa, että heidän työllistymisensä on jossain Turkin ja Marokon (28% työikäisistä käy töissä) välillä. Ja nämä luvut koskevat siis vakituisesti Suomessa asuvia ihmisiä, jotka ovat jo ehtineet opetella kielen ja joilla on ollut mahdollisuus kouluttautua ja hyödyntää erilaisia Työvoimatoimiston tukitoimia. Suoraan maahan tulevalla kielitaidottomalla ja kouluttamattomalla henkilöllä kaikki on paljon vaikeampaa.

Tilastot siis kertovat meille, että vuonna 2005 Suomessa oli yli 800 työikäistä Turkin kansalaista, jotka olivat kokonaan työvoiman ulkopuolella. Jos Turkin vuosikiintiö työnhakuviisumeista on 250, niin kolmen ensimmäisen vuoden työnhakulaput voidaan jakaa suoraan maassamme jo oleville turkkilaisille. Tätä kannattaisi ainakin kokeilla, sillä voihan olla, että monet heistä eivät ole tienneet, että heilläkin on oikeus hakea töitä Suomesta.

Ukrainalaistenkaan osalta vuoden 2005 tilastot eivät näytä kehuttavilta. Vain 42% työikäisistä (1040 henkeä) oli töissä. Siitä huolimatta Ukraina tuntuu maalaisjärjellä ajatellen paljon luontevammalta maalta ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman etsimiseen esimerkiksi metalli- tai rakennusalalle kuin muut koemaat.

Kyse ei ole siitä, että Egyptiä, Turkkia ja Tunisiaa pitäisi minun mielestäni jotenkin syrjiä työperäisiä maahanmuuttajia valittaessa. Mutta tässä kokeilussahan on nimenomaan kyse siitä, että virkamiesten mielestä näitä maita tulisi jostain syystä ensisijaisesti suosia työvoiman lähteinä. Ja se vaikuttaa täysin järjenvastaiselta suunnitelmalta.

Millaisia työnhakijoita Turkista, Tunisiasta ja Egyptistä olisi sitten odotettavissa? Ensinnäkin voimme olla aivan varmoja, että yksikään työnhakija ei olisi nainen, koska noissa kulttuureissa naisten asema on erittäin huono ja aliarvostettu. Naiset ovat perheensä tai miehensä omaisuutta, joka ei noin vain lähde muille maille työnhakuun. Kyseiset maat eivät myöskään ole tunnettuja siitä, että niissä olisi valtava ylijäämä korkeasti koulutetusta työvoimasta. Välimeren rantamilta tulevat työnhakuviisumilaiset olisivat siis nuoria miehiä, joilla on alhainen koulutus ja vain vähän tai ei lainkaan työkokemusta. Tällaisistä nuorista miehistä on noissa maissa valtava ylijäämä.

Lisäksi voimme pitää lähes varmana, että suurin osa noista nuorista miehistä on suuressa puutteessa. Tämä ei tietenkään ole mitenkään heidän vikansa. Miesten ja naisten väliset esiaviolliset suhteet eivät vain kuulu muslimikulttuuriin. Itse asiassa monille noista nuorista miehistä yksi suurimmista työnhakuun lähtemisen motiiveista olisi varmaankin rahan säästäminen myötäjäisiä ja perheen perustamista varten.

Thorsin asettaman työryhmän nerokas suunnitelma Suomea oletettavasti uhkaavan työvoimapulan ratkaisemiseksi on siis tuoda joka vuosi 750 kovassa puutteessa olevaa nuorta muslimimiestä Steissin nurkille notkumaan siinä toivossa, että joku heistä kuin ihmeen kaupalla työllistyisi.

Näillä tulijoilla ei olisi mitään tietoa työpaikasta eikä mitään siteitä Suomeen tänne tullessaan. Hyvin harva heistä työllistyisi. Osa jatkaisi matkaa muualle Schengen-alueelle, osa jäisi Steisille notkumaan. Mutta yksikään heistä ei palaisi kuuden kuukauden työnhakujakson jälkeen kotimaahansa. Pelkästään jo siitä syystä, että kauas on pitkä matka. Laittomasti maahan jääneistä kehittyisi tuota pikaa erilaisissa tilapäisasumuksissa oleileva pimeän työvoiman reservi, jota hämärätyönantajat käytettäisivät häikäilemättä hyväkseen. Näin on jo tapahtunut muissa Pohjoismaissa. Ja usein nämä pimeää työvoimaa käyttävät työnantajat ovat itsekin maahanmuuttajataustaisia.

Päivän Hesarissa vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää vetoaa, että maahanmuuttajille ei saa jättää vain huonopalkkaisia töitä, koska "se on varma resepti ongelmille". Työnhakuviisumiuudistuksen päätarkoitus näyttää kuitenkin olevan juuri se, mistä Suurpää varoittaa: huonosti koulutettujen ulkomaalaisten haaliminen huonosti palkattuihin, huonoa koulutusta vaativiin tehtäviin huonoilla työehdoilla.

Vähemmistövaltuutetun tehtäviin kuuluu myös huolehtia etnisten ryhmien välisten suhteiden pysymisestä hyvinä. Olisi mielenkiintoista kuulla Suurpään kommentti siihen, mitä vuosittainen 750:n kovassa puutteessa olevan nuoren muslimimiehen kutsuminen Steissin nurkille notkumaan tekee etnisten ryhmien välisille suhteille. Itse veikkaan, että suhteita kyllä muodostuu väkisinkin, mutta se on silti varma resepti ongelmille.


RSS

Mielipidekysely

Suomessakin pitäisi äänestää minareettien kiellosta?Ääni per IP

Aiemmat kyselyt